Giới thiệu về FLAAPP

Người Mỹ gốc Á và Người dân đảo Thái Bình Dương ở Florida (FLAAPP) là một liên minh hợp tác để xây dựng sức mạnh cho cộng đồng Người Mỹ gốc Á và Đảo Thái Bình Dương (AAPI) nhằm cải thiện chất lượng cuộc sống của họ và tích cực tham gia vào các phong trào chính trị xã hội có tác động đến cộng đồng của họ.

Chúng tôi điều phối các nỗ lực cấp cơ sở cho sự tham gia của công dân AAPI trên toàn bang Florida. Các đối tác của chúng tôi làm việc tại Tallahassee, Jacksonville, St. Petersburg, Vịnh Tampa, Orlando, West Palm Beach, Ft. Lauderdale và Miami.

FLAAPP là bảng khu vực bầu cử AAPI thuộc Florida for All Education Fund, Inc.

FLAAPP xin cảm ơn các nhà tài trợ của chúng tôi, Quỹ Gắn kết Công dân AAPI và Cuộc bầu chọn APIA, vì đã hỗ trợ trong việc mở rộng cơ sở hạ tầng gắn kết công dân AAPI phi đảng phái ở Florida.

Tiếng Việt

Đăng ký để cập nhật

Cập nhật thông tin về các sự kiện, hành động và nhiều thông tin khác. Cùng nhau, chúng ta có thể xây dựng quyền lực chính trị AAPI trên khắp Florida.